Image

Informácie potrebné k vypracovaniu cenovej ponuky ​​​​​​​na prenájom dieselagregátu

  1. Miesto realizácie - potrebné pre výpočet nákladov na dopravu.

  2. Požadovaný výkon - nameraný prúd alebo informáciu o hlavnom istení.

  3. Čas využitia zariadenia - dátum, začiatok a koniec odstávky.

ENERGY RENT Slovensko s.r.o.

Hotline
Image
© 2022 ENERGY RENT Slovensko s.r.o.