Image

Portfólio služieb

Základné portfólio produktov a služieb obsahuje:

  • Prenájom zariadení (dieselagregáty, záložné zdroje - UPS, odporové záťaže)
  • Zmluvný pohotovostný program EMERGENCY pre okamžité riešenie problému s náhlymi výpadkami elektrickej siete NONSTOP
  • Doprava zariadení na miesto prevádzkovania a späť KAMKOĽVEK v rámci EU
  • Inštalácia na mieste prevádzkovania KDEKOĽVEK v rámci EU
  • Revízia pripojenia prenajatých zariadení na zákaznícke rozvody
  • Odborná obsluha počas prenájmu
  • Doplňovanie pohonných hmôt, aj do zariadení klienta
  • Servis dlhodobo prenajatých zariadení, zariadení vo vlastníctve klienta
  • Úplné prevádzkovanie dlhodobo prenajatých zariadení
  • Technická podpora zákazníkov 24 hodín denne - HOTLINE NONSTOP

ENERGY RENT Slovensko s.r.o.

Hotline
Image
© 2022 ENERGY RENT Slovensko s.r.o.