energyrent@energyrent.sk

+421 911 406 058

Produkty a službyKrátko a dlhodobý prenájom

-


Predaj dieselagregátov

-Emergency - Pohotovosť

-

Informácie potrebné k vypracovaniu cenovej ponuky
​​​​​​​na prenájom dieselagregátu.

1. Miesto realizácie - potrebné pre výpočet nákladov na dopravu.

2. Požadovaný výkon - nameraný prúd alebo informáciu o hlavnom istení.

3. Čas využitia zariadenia - dátum, začiatok a koniec odstávky.