energyrent@energyrent.sk

+421 911 406 058

                                                                                                       Portfólio služieb


Základné portfólio produktov a služieb obsahuje:

• Prenájom zariadení  (dieselagregáty, záložné zdroje - UPS, odporové záťaže) 
• Zmluvný pohotovostný program EMERGENCY pre okamžité riešenie problému s náhlymi výpadkami elektrickej siete NONSTOP
• Doprava zariadení na miesto prevádzkovania a späť KAMKOĽVEK v rámci EU
• Inštalácia na mieste prevádzkovania KDEKOĽVEK v rámci EU
• Revízia pripojenia prenajatých zariadení na zákaznícke rozvody 
• Odborná obsluha počas prenájmu 
• Doplňovanie pohonných hmôt, aj do zariadení klienta
• Servis dlhodobo prenajatých zariadení, zariadení vo vlastníctve klienta
• Úplné prevádzkovanie dlhodobo prenajatých zariadení
• Technická podpora zákazníkov 24 hodín denne - HOTLINE NONSTOP